Bloq sahibi!

Mən Zeynal

Bloqun Sahibi

Nəsə axtarırsınız??

"zeynl7" bloqunu izləməyə davam edin!

Yeni xəbərlərdən İLK Sən xəbərdar ol!

WP: +994 55 646 58 25

zeynl7 Rəsmi Bloq səhifəsinə xoş gəlmisiniz...

Thursday, December 28, 2017

Sehirli xalat (film/məlumat)

Sehrli Xalat (1964).JPG

Filmdə məşhur illüzionist İo Kionun (Anatoli Falkoviç) köməyi ilə uşaqlar bir növ keçmişə və gələcəyə səyahət edirlər. Burada hər iki dövrə həmin dövrün uşaqlarının gözü ilə baxılır.

Film haqqında
Rəşid rolunun ifaçısı Azər Qurbanov rus dilli olduğundan filmin Azərbaycan variantında onu Yusif Şeyxov səsləndirmişdir.
Pioner rollarında çəkilmək üçün 500-600 uşaq sınaq çəkilişlərindən keçib.
Filmdə bəstəkar Arif Məlikovun yazdığı ilk musiqidir.
Film haqqında "50 illik sehr" adlı sənədli film çəkilmişdir.
2014-cü ildə filmin 50 illiyi qeyd olunmuşdur.

Sseanari Müəllifi : A. Tarasov, Əlisəttar Atakişiyev
Quruluşçu rejissor : Əlisəttar Atakişiyev
Quruluşçu operator : Teyyub Axundov
Quruluşçu rəssam : Məmməd Hüseynov, Cəbrayıl Əzimov
Bəstəkar : Arif Məlikov
Səs operatoru : Paşa İbrahimov
Dirijor : Niyazi
Geyim rəssamı : Qəzənfər Xalıqov
Qrim rəssamı : V. Bereznyakov
Montaj edən : Tahirə Babayeva
Redaktor : Ədhəm Qulubəyov
Operator : Əlihüseyn Hüseynov
Quraşdırılmış səhnələrin operatoru : Sergey Klyuçevski
Quraşdırılmış səhnələrin rəssamı : Eduard Abdullayev
Rejissor assistenti : Əşrəf Mamayev, Tələt Rəhmanov, Əli Məmmədov (III), A. Süleymanov
Operator assistenti : İ. Qafarov, Ramiz Babayev
Dekor rəssamı : T. Abdullazadə
Filmin direktoru : V. Dudiyev, S. Kolpakov

Rollarda
Azər Qurbanov — Rəşid
Solmaz Hətəmova — Zərifə
Kolya Loginov-Petya
Yusif Şeyxov — Eldar
Əliağa Ağayev-Xan
Anatoli Falkoviç-İo Kio
Möhsün Sənani-Möhsün Ağayev
Ağahüseyn Cavadov-Baş vəzir
İsmayıl Osmanlı-Vəkil
Hüseynağa Sadıqov-Vəzir
Məmməd Sadıqov(Məmməd Sadıxov kimi)-Münəccim başı
Əfrasiyab Məmmədov-Sərdar
Ələkbər Hüseynzadə-Qoca
Mollağa Bəbirli-Xəzinədar
Bahadur Əliyev-Yaraqlı
Lütfi Məmmədbəyli-Eynulla müəllim
Tələt Rəhmanov-Milis işçisi
A. Şükürov-Məktəbli
K. Nemətova-Məktəbli
Nazim Mustafayev-Arif
T. Rəsulov-Məktəbli
Ə. Əhmədova-Məktəbli
Məmmədsadıq Nuriyev-Tacir
Əli Xəlilov-Tacir
Arif Mədətov-Sirk artisti
Almaz Mustafayeva-Səkinə
Zamiq Əliyev-Tar çalan (titrlərdə yoxdur)

Filmi səsləndirənlər
Yusif Vəliyev-İo Kio (Anatoli Falkoviç) (titrlərdə yoxdur)
Bahadur Əliyev-Milis işçisi (Tələt Rəhmanov) (titrlərdə yoxdur)
Müxlis Cənizadə-Eynulla müəllim (Lütfi Məmmədbəyli) (titrlərdə yoxdur)
Yusif Şeyxov-Rəşid (Azər Qurbanov) (titrlərdə yoxdur)
Əminə Yusifqızı-Eldar (Yusif Şeyxov)


Xürrəmilər hərəkatı


Azərbaycanın Ərəb Xilafətinin tərkibində olduğu dövrdə həmin ölkənin ərazisində başlamış ən geniş xalq hərəkatı Xürrəmilər hərəkatıdır. Xürrəmilərin ilk məlum çıxışı 162/778-ci ilə aid edilir.

Üsyanın başında "Əbd əl-Qəhhar adlı birisinin" durduğu haqqında xəbər verən ət-Təbəridən fərqli olaraq Nizamülmülk üsyan başçısının Əbu Müslimin oğlu Əbu əl-Qərra olduğunu, üsyançıların "[Ə]bu Müslim sağdır. Məmləkəti tutaq!" şüarı ilə çıxış etdiklərini dəqiqləşdirir. Nizamülmülk üsyançıları "qırmızı geyinmişlər" əvəzinə, "xürrəmdinilərlə birləşmiş" "qırmızı bayraq (sorxələm) batinilər" adlandırır.

Xürrəmilərin yeni çıxışını ət-Təbəri 192/808-809-cu ilə aid edir. Nizamülmülk üsyanın "Harun ər-Rəşidin Xorasanda olduğu vaxta" təsadüf etdiyini qeyd edir. Bu dəfə İsfahan, Rey, Həmədan və b. yerləri əhatə edən üsyan, ət-Təbərinin məlumatına görə, Azərbaycanda başlanmış, hər yerdən gələn yüz mindən artıq adam üsyana qoşulmuşdu. Lakin Abbasi üsuli-idarəsinə qarşı yönəldilmiş bu çıxış da uğursuzluqla nəticələnmiş, "saysız adam öldürülmüş", çoxlu əsir tutularaq, Harunun Karmisindəki qərargahına gətirilmiş, onların bir hissəsi məhv edilmiş, qalanları isə Bağdad bazarında satılmışdılar.

Bu hadisədən sonra xürrəmilərin Xilafətə qarşı çıxışları ara verdi. Mənbələrdən məlum olur ki, xürrəmilərin rəhbərləri olan Cavidan və Əbu İmran bu zaman ədavətə başlamış, aralarındakı münasibətləri aydınlaşdırmaqla məşğul olmuşdular. Başçılar arasında günü-gündən artan bu çəkişmə onları, habelə onların ardıcıllarını Xilafətə qarşı mübarizədən yayındırırdı. 816-cı ilə qədər xürrəmilər mərkəzi hakimiyyəti yalnız adda-budda çıxışlarla narahat edirdilər.

816-cı ildə Cavidan və Əbu İmran açıq döyüşdə bir-birini öldürdülər: Əbu İmran döyüş meydanında, Cavidan isə aldığı ağır yaradan üç gün sonra həlak oldu. Cavidanın ölümündən sonra xürrəmilərə rəhbərlik etməyə başlayan Babək hərəkatın məcrasını tamamilə Xilafətə qarşı yönəltdi.

Babək xürrəmilərə rəhbərliyi qəbul etdikdən sonra onların mübarizəsi tamamilə Xilafətə qarşı çevrildi. Bəzi mənbələrin verdiyi məlumata görə, Babək bir vaxt islamı qəbul edibmiş və onun müsəlman adı Həsən imiş.

Xürrəmilərin əksəriyyəti Azərbaycanın və qonşu vilayətlərin kəndlilərindən ibarət idi Cavidanın rəhbərlik etdiyi xürrəmilər 816-cı ilədək Xilafəti yalnız hərdənbir narahat edirdilərsə, Cavidanın ölümündən sonra Xilafət üçün dəhşətli bir qüvvə oldular. Babək Xilafətə qarşı üsyan qaldırmaq vaxtını yaxşı seçdi. O, Əmin və Məmun qardaşlarının Xilafət taxtı üstündəki daxili mübarizələrindən istifadə etdi, çünki bu zaman ərəblərin yuxarı təbəqələrinin diqqəti Bağdaddan uzaqdakı şimal vilayətlərindən yayınmışdı. Dinəvərinin verdiyi məlumata görə, "Babək (Xilafətdə) arası kəsilməyən qarışıqlıq və çətinliklər dövründə püxtələşmişdi". iki ərəb tarixçisi – Bağdadi və Məsudi onun haqqında eyni fikri ifadə edir:

"O, Azərbaycan vilayətinin Bəzzeyn dağında meydana çıxdı. Orada onun tərəfdarlarının sayı artdı"
— Əl-Bağdadi, səh. 251; əl-Məsudi. Tənbeh, səh. 352.
Əbu Dulaf qeyd edir ki, Bəzzdə "əl-xürrəmiyyə adı ilə məşhur olan əlmühəmmirə bayraqları təntənəli surətdə təqdis edildi. Babək buradan çıxmışdır".

Orta əsr mənbələrində bildirildiyi kimi, əvvəlcə Cavidanın, sonra isə iyirmi ildən artıq Babəkin başçılıq etdiyi xürrəmilərin Azərbaycandakı mərkəzi və ya paytaxtı qala şəhəri olan Bəzz idi. Ət-Təbəri deyir ki, Bəzz "Babəkin vilayəti və şəhəri idi".

Əl-Məsudi yazır:

"Babək Azərbaycan ölkəsində olan Bəzzeyn dağlarında üsyan qaldırmışdı."
— Əl-Məsudi, BGA, VIII, səh. 353
Məsudinin əsərində deyilir ki, "Babəkin ölkəsi Bəzzeyn – Azərbaycan, Arran və Beyləqandadır", Bəzzeyndə Arranda, "Babəkin ölkəsində" olan dağdır.

Yaquta Həməvi yazır:

"Bəzz – Azərbaycanla Arran arasında bir vilayətdir"
— ƏI-Yaqut, I, səh, 529.
Babək Bəzzdə xürrəmilər icmasının rəhbərliyini qəbul edən zaman, onun tərəfdarlarının sayı nisbətən çox deyildi. Bir mənbədə bildirilir ki, Babək onlara qılınc və xəncər payladı və əmr etdi ki, öz kəndlərinə gedib çıxış üçün onun xəbərdarlıq işarəsini gözləsinlər. Xəbərdarlıq işarəsi veriləndə, Babəkin ardıcılları kəndlərdə ərəblərin və onların ətrafındakı adamların üstünə atıldılar və hamısını qırdılar. Bundan sonra Babək öz adamlarını Bəzzdən uzaq mahallara göndərdi, orada da bütün ərəblər və onların yerli əhalidən olan tərəfdarları məhv edildi. İbn ən-Nədim yazır ki, Babəkdən əvvəl "xürrəmilərin dini etiqadında qətl, əzab və müharibə yox idi, xürrəmilər bütün bunların nə olduğunu bilmirdilər".

Xəlifə Məmun 833-cü il 7 avqustda öldü, öz qardaşı Mötəsimi (Əbu İshaq Məhəmməd ibn Harun ər-Rəşidi) taxta vəliəhd təyin edərək, ona vəsiyyətnamə qoydu. Bu vəsiyyətnamənin başlıca maddəsi xürrəmilərə qarşı müharibəyə başlıca diqqət vermək sərəncamı idi:

"Xürrəmilərə gəlincə, onlara qarşı müharibəyə qətiyyətli və rəhmsiz bir adam göndər, ona səbrlə pul, silah, atlı və piyada qoşunla kömək et. Əgər onların vaxtı uzun çəksə, sən özün öz tərəfdarların və yaxın adamların ilə onların üstünə get"
— Ət-Təbəri, III, 1163; İbn əl-Əsir, VI, səh. 158.
833-cü il, 10 avqustda Mötəsim xəlifə elan edildi. və bununla da xürrəmilərə qarşı mübarizənin yeni mərhələsi başladı.

Yeni xəlifə taxta çıxan kimi birinci növbədə öz sələfinin vəsiyyətinə əməl etməyi qərara aldı. O, xürrəmilərə qarşı müharibəyə ciddi hazırlıq görməyə başladı, zira, görürdü ki, Azərbaycanın və digər əyalətlərin xalq kütlələrinin bu təhlükəli hərəkatı qarşısında daha da zəiflik göstərilsə, Xilafətin öz varlığı üçün ciddi nəticələr doğura bilər. O, bu iş üçün heç bir şeyi əsirgəmədi. Buna görə xürrəmilərə qarşı onun qoşunlarının ilk hücumu müvəffəqiyyətlə nəticələndi.

Ət-Təbərinin verdiyi məlumata görə, 833-cü ildə "Cibalda, Həmədan, İsfahan, Masabzan və Mehricanqazaq şəhərlərində olan çoxlu əhali xürrəmilərin dinini qəbul etdi. Onlar toplandılar və Həmədan tərəfdə düşərgə qurdular. Mötəsim onlara qarşı qoşun göndərdi; onun göndərdiyi axırıncı ordu İshaq ibn İbrahim ibn Müsəbin komandası altında idi ki, onu da (Mötəsim), həmin ilin şəvvalında (oktyabrın 20-si – noyabrın 17-si) Cibala hakim təyin etmişdi. O, zilqədə [ayında] (noyabrın 18-i – dekabrın 17-si) onlara getdi. Onun [xürrəmilər] üzərində çaldığı qələbə haqqındakı məlumat [Bağdadda] tərviyə günündə [[[833]]-cü il 25 dekabr] oxundu. O, Həmədan rayonunda [onlardan] 60 min adam qırdı, qalanları Rum ərazisinə qaçdılar.

M.Siriyets, məğlub edilən xürrəmilərin qalan hissəsinin Bizans ərazisinə qaçdığı haqqında belə deyir: "Həmin (833) ildə Babək tərəfdarlarının böyük bir hissəsi ərəblərin müharibəsindən cana gələrək baş komandan Nəsr ilə birlikdə Rum padşahı Feofili axtarmağa getdi və xristianlığı qəbul etdi".

İbn əl İbri həmin variantı daha qısa şəkildə verir; "onun (Babəkin) sərkərdəsi Nəsr öz həmqəbilələrindən bir çoxu ilə Feofilin yanına qaçdılar və xristian oldular".

Xəlifə Mötəsim Misirdə Bizans qoşunları ilə vuruşmada öz hərbi məharətini göstərən istedadlı sərkərdə Afşin Heydər ibn Kavusu[89] 835-ci il 3 iyunda xürrəmilərə qarşı müharibə edən bütün qoşunların baş komandanı təyin etdi. Xəlifə bu müharibə üçün vəsait əsirgəmirdi. Afşin ata minəndə yəni xürrəmilərlə vuruşmağa girəndə – gündə 10 min dirhəm, hərbi əməliyyat olmayanda isə 5 min dirhəm pul alırdı.

835-ci il Afşin Bəzz yaxınlığında yeni istehkamlar tikdirdi. Ərəblərlə xürrəmilər arasında kəşfıyyat xarakterli vuruşmalar gedirdi. Bəzən bu, bəzən də o biri tərəf müvəffəqiyyət qazanırdı. Bu yerə yaxşı bələd olan xürrəmilər ərəb qoşunlarının təchizat yollarını tutur, ərzaq və silah karvanlarını ələ keçirməklə ərəbləri çətin vəziyyətdə qoyurdular, çünki "karvanda olanların hamısını məhv edirdilər". Nəticədə Afşinin qoşunları daim aclıq və susuzluqdan əzab çəkirdi, "cismən və ruhən məğlub olurdu".

836-cı ildə Həştadsər dağı yaxınlığında xürrəmilərlə Buğa əl-Kəbirin başçılığı altındakı ərəb ordusu arasında vuruşma olmuşdu. Təkəbbürlü Buğa, Afşinin əmrinə etina etməyərək, şəxsən xürrəmilərlə vuruşmaq qərarına gəlmiş və bunun cəzasını görmüşdü. Əvvəlcə Babək Buğanın min nəfərlik ərzaqdaşıyan dəstəsini məhv etdi, əsir aldığı ərəblərdən ikisini seçdi və baş vermiş əhvalatı Afşinə söyləməyə göndərdi. Buna baxmayaraq, Buğa öz ordusunu xürrəmilərə qarşı hərəkətə gətirdi; xürrəmilər isə ərəbləri izləyirdilər; dağ cığırlarından keçib gücdən düşən ərəblər təpələrdən birinə qalxmağa başlayanda xürrəmilər hücum edib onları mühasirəyə saldılar və ərəbləri onlar üçün əlverişli olmayan şəraitdə vuruşmağa məcbur etdilər. Buğanın ordusu məğlub edildi, bir neçə sərkərdə öldürüldü. Buğanın özü isə qaçdı. Xürrəmilər bütün ərəb ordugahını, pul və silahları ələ keçirtdilər. Bu məğlubiyyətdən sonra Afşin öz qoşunlarını Bərzəndə çəkdi.

Afşin Babəklə mübaribənin axırıncı ilində Təbəristan hakimi Məzyərlə olduğu kimi gizli danışıqlar aparırdı və məqsədi Xilafət hakimiyyətini məhv etmək idi. Lakin Afşinin Babəklə birlikdə qəsd düzəltməkdə iştirakı yalnız Məzyərin və Afşinin özünün mühakiməsində aşkara çıxdı. Belə bir qəsdin mövcud olduğunu ərəb mənbələri də təsdiq edir. Əbu Mənsur əl-Bağdadi bildirir ki, Afşin "Babək ilə gizli qəsd düzəltmişdi". Mötəsim Afşini Babəkə qarşı müharibəyə göndərəndə "belə düşünürdü ki, o müsəlmanlara səmimi münasibət bəsləyir. Gizlində isə o [Afşin] Babəklə əlbir idi və ona qarşı müharibəni uzadırdı və müsəlman qoşunlarında çatışmazlıq olduğunu ona hiss etdirirdi, o da [Babək də] düşmən qoşununun çoxunu məhv edirdi". Yalnız xürrəmilərlə müharibə qurtardıqdan sonra "xəlifə, Afşinin satqınlığını və Babəklə müharibə zamanı onun müsəlmanlara xəyanət etdiyini öyrəndi"

Lakin Xilafətə qarşı əlbir əməliyyat keçirmək barəsində Afşin, Babək və Məzyər arasında gedən gizli danışıq və yazışmalar bir nəticə vermədi, odur ki, Afşin də özünü tamamilə ifşa etməmək üçün Bəzzə hücum etmək əmrini verməyə məcbur oldu. Cəfər əl-Xəyyat, Əbu Səid və Buxaraxudatın sərkərdəliyi altındakı türk qoşunları və könüllülər qalanı mühasirə etdilər. Şəhər üçün uzun sürən vuruşma başlandı, bu zaman xürrəmilər qaladan çıxıb ərəbləri hiss ediləcək tələfat verməyə məcbur edirdilər. Ərəblər mancanaqları Bəzzin hasarlarına yaxınlaşdırdılar, işçi korpusu isə hasarları sökərək daşları çıxarmağa başladı. Xürrəmilərin bütün qəhrəmanlığı və igidliyinə baxmayaraq, ərəblərin üstün qüvvələrinin mühasirəsinə qalanın davam gətirə bilməyəcəyi Babəkə aydın olanda, o, Afşinlə şəxsi danışığa girdi. Bu danışıqlar zamanı Afşin "Babəkə aman təklif etdi, lakin o bir gün də gözləməyi xahiş edəndə Afşin elə dedi: "Sən istəyirsən öz şəhərini möhkəmlədəsən. Əgər amanda qalmaq istəyirsənsə, çayı keç" lakin o uzaqlaşdı".

Babəkin amanı qəbul etməkdən boyun qaçırmasına baxmayaraq, Afşin bir müddətdən sonra onun yanına adam göndərib xahiş etdi ki, barışıq haqqında danışıqlar üçün onun yanına etibarlı bir adam göndərsin. Babəkin elçisinə o dedi: "Babəkə (bunları) söylə: hər başlanğıcın bir axırı var. İnsanın başı soğan gövdəsi deyil ki, yenidən cücərə bilsin. Mənim adamlarımın çoxu qırılmışdır, on nəfərdən biri də qalmamışdır. Sənin vəziyyətin də yəqin belədir. Gəl sülh bağlayaq. Sənin əlində olan mülk səndə qalsın, sən burada qal, mən qayıdıb gedim, xəlifədən sənin üçün bir mülk daha alıb fərman göndərim".

Afşin şəhərə neftsatanlar dəstəsini gətirdi və bunların köməyi ilə şəhər 837-ci il 26 avqustda ərəb qoşunu tərəfindən alındı. Afşin əmr etdi ki, şəhərin qalalarını dağıtsınlar və şəhəri üç gün ərzində yandırsınlar. "Bircə ev, bircə qala salamat qalmadı – o, hər birini yandırdı və ya dağıtdı". Babəkin oğulları və onların ailə üzvləri şəhərdə tutuldular. Nizam əl-MüIkün verdiyi məlumata görə, Bəzz alınarkən 80 mindən artıq xürrəmi öldürülmüşdü.

Bu məğlubiyyətdən sonra 837-ci ildə Babək Sünik hakimi Səhl ibn Sunbatın mülkündə tutularaq Samirə şəhərinə gətirilir və 838-ci ildə həmin şəhərdə edam edilir

Niyə göz rəngləri hər birimizdə fərqlənir?


Gözlərin rəngi qüzehli qişanın piqmentindən asılıdır, hansı ki, “melanin” adlanır. Melaninin miqdarı gözlərin rəngini müəyyən edir. Bu piqment böyük miqdarda tünd gözləri (qaralar, qonurlar və işıqlı-qonurlar) yaradır, az miqdarda isə açıq rənglilər formalaşır (yaşıllar və ya mavilər).

Gözlərin qırmızı rəngi yalnız albinoslarda rast gəlinir. O melaninin qüzehli qişasında yoxluğu ilə bağlıdır. Buna görə qüzehli qişanın damarlarında qan təyin edilir.
Melaninin miqdarı irslə təyin edilir. Dünyada qaragöz insanlar çoxluq təşkil edir, nəinki açıq rəngli gözlü insanlar. Səbəbsə melaninin miqdarıyla sıx bağlıdır.
Gözlərin rəngi müəyyən vaxt ərzində dəyişə bilər. Bəzən doğuşdan sonra gözlərin rəngi açıqdan tündə dəyişir. Bu çox vaxt avropoidlərdə rast gəlinir. Bu qüzehli qişada melaninin yığımıyla bağlıdır. Bundan başqa gözlərin rəngi bəzi xəstəliklərlə əlaqədar da dəyişə bilər.
Gözlərimizin rənginə görə mənaları…
Boz və soyuq rəngli gözlülər
Ümumiyyətlə rəngli gözlere sahib kəslər:Özünə etibarı çox-çox olan kəslərdir. Rəngli gözlərə sahib olanlar düşüncələriylə deyil ürəyi ilə hərəkət etməyi sevirlər. Ümumiyyətlə ürəyinin səsiylə hərəkət edirlər.
Boz və soyuq rəngli gözlərə sahib kəslər:Əgər elə biriylə sevgi yaşayırsınızsa, o zaman onun xarakterini deyişmeye cəhd göstərməyin. İstediyiniz olmayacaq…
Mavi Gözlülər:
Sabit olmağı sevməyən, enerji dolu, qərar vermə qabiliyyətinə sahib, müsbət, əliaçıq kəslərdir.Ən böyük qüsurları doğruyu görməkdə çətinlik çəkmələridir.Xəyalpərəst olmalarıdir…
Ala Gözlülər:
Ala gözlü insanların, hissləri son dərəcə qüvvətlidir.Yumşaq başlı və anlayışlı olan ala gözlü insanlar, qürurlarına həddindən artıq bağlıdırlar.Lakin qürurları incidiyində nə olursa olsun əsla bağışlamırlar…
Qara Gözlülər:
Hadisələr qarşısında tez həyəcanlanan qara gözlü insanlar romantik strukturlarıyla bu mənfiliyi hər vaxt yaşayırlar. Həm sevgisi həm də kindarlığı çox-çox olan qara gözlü insanlar, həssas bir ürəyə sahiblərdir…
Yaşıl Gözlülər:
Yaşıl gözlü insanlar sevdiklərini incitməyən bir quruluşa sahibdirlər.Çox əsəbi insanlardır. Əsəblərini cilovlaya bilməyi bacaran və incidici olmamağa diqqət göstərən insanlardır.Duyğularını,idarə altına almağı bacara bilirlər..

Qəhvəyi Gözlülər:
Hər mühitdə şəxsi həyatlarına aid detalları izah etməkdən çəkinməyən gözlülər, Qəhvəyi gözlü insanlar pis niyyətsiz insanlardır.Ən mənfi xüsusiyyərləri dünyaya bağlı gözlə baxmalarıdır.Bir neçə dəfə xəyal qırıqlığı yaşaya bilirlər…

Mistika ilə dolu dəhşətli tarixi faktlar


Əslində bu iki anlayış bir-birindən çox uzaqda dayanıb. Buna baxmayaraq daim irəliyə getməyə çalışan XXI əsr insanı həmişə tarixi incəliyərkən orada əslində çoxlu mistik hadisələri görür. Elə buna görə də bu hadisələr üzə fakt olaraq çıxarkən biz tarix və mistikanın bir-birinə necə bağlı olmasını düşünürük. Bu hadisələr ayrı-ayrılıqda təsadüf ola bilər. Amma son nəticədə araşdırmalar zamanı görə bilərik ki, əslində tarix mistik hadisələrlər dolu təkrarlanan bir prosesdir. Burada olan faktları oxuyarkən çox dəhşətə gələcəksiniz. Bu təsadüf ola bilərmi? Amma bu dünyada çoxları təsadüf olmur deyirlər. Lakin burada oxuduqlarınızdan sonra dünyada necə də dəhşətli və bəzən sonu yaxşı olsa belə şok effekti yaradan təsadüflərin olduğunu görəcəksiniz. Aşağıda sizə bəzi tarixi və mistik faktları nəzərinizə çatdırıram.
*** 
1644-cü ilin 5 dekabr tarixində Uels sahillərində sərnişin gəmisi batır. Dəqiq məlumata görə gəmidə olan bütün sərnişinlər və ekipaj üzvləri suda ölürlər. Bu gəmidən yeganə sağ çıxan insanın adı Xyu Uilyams idi. Bu hadisədən 141 il sonra, 1785-ci ildə, da eyni tarixdə (5 dekabr) və eyni yerdı başqa bir sərnişin gəmisi batır. Bu gəmidən də yeganə sağ çıxan insanın adı Xyu Uilyams olur. Dəhşətli fakt bundan ibarətidir ki, bu ikinci hadisədən 75 il sonra, 1860-cı ildə, eyni tarixdə yəni 5 dekabrda, eyni yerdə bu dəfə fərqli olaraq balıqçı gəmisi batır. Bu dəfə də gəmidən yeganə sağ çıxan insanın adı Xyu Vilyams olur.
*** 
Fransa kralı XVI Lyudovik kral olandan bəri 1 şeydən qorxurdu. Öncəgöürücü bir qadın ona xəbər vemişdir ki, o ayın 21-də öləcək. Bu xəbər krala çox təsir edir. O, kral olduğu illər ərzində hər ayın 21-də bütün işlərini təxirə salır, öz otağında tənha əyləşir, heç kimlə görüşmür, və dövlət işləri ilə maraqlanmırdı. O, hər ayın 21-də belə etməklə özünü ölümdən qoruyacağını düşünürdü. Amma qorxduğu başına gəldi. Fransa Burju inqilabında yakobinçilərin təkidi ilə 1791-ci ilin 21 iyul tarixində kral XVI Lyudoviki və onun xanımı Mariya Antuanettunu həbs edirlər. Bundan bir il sonra, 1792-ci ilin 21 sentybar tarixində Fransa respublika elan olunur və kral hakimiyyəti ləğv olunur. Dəhşətli məqam bundan ibarətdir ki, 1793-cü ilin 21 ynavar tarixində XVI Lyudovik və onun xanımını başlarının kəsməklə edam edirlər.
*** 
1867-ci ildə İtaliya taxt-tacının vəliəhdi olan hersoq D’Aosta adı zadəgan digər zadəgan nəslinin nümayəndəsi olan gözəlliyi ilə seçilən Mariya del Poççodella Kisterna adlı xanımla ailə həyatı qurur. Bir-birini çox sevən gənclərin xoşbəxtliyi elə də uzun çəkmir. Onları sanki qara kabus izləyir. Toydan bir neçə gün sonra xanımın qulluqçusu olan bir qadın özünü asaraq intihar edir. Sonra isə saray qapıçısı öz boğazını kəsməklə intihar edir. Bundan sonra kralın katibi atdan düşərək ölür. Bir neçə gündən sonra vəliəhdin yaxın dostu gün vurmasından ölür. Bundan sonra bu cavanlar həmişə qorxu və mübahisə içində xoşbəxt olmayan şəraitdə, sanki cəhənnəmdə olmuş kimi ömür sürürlər.
*** 
1887-ci ildə Londonda QrinBerri Hill küçəsində 3 nəfər adam öldürən insan edam olunur. Dəhşətli fakt ondan ibarətdir ki, bu edam olunan insanların soyadları müvafiq olaraq Qrin, Berri və Xill olur.
*** 
Texas sakini Allan Folbi bir gün maşın qəzasına düşür. Bu qəzadə o ayaq arteriya damarını zədələyir. O, bu zədəyə görə ölə bilərdi. Amma onun köməyinə hadisə yerindən öz maşınıyla keçən Alfred Smit adlı insan çatır. Alfred dərhal Allana kömək etmək üçün onun ayağını qanqrena olmasın deyə sarğı ilə bağlayır və dərhal təcili yardım çağırır. Bu köməkdən sonra Allan Fobi ölümdən qurtulutr. Bu hadisədən 5 il sonra dəhşətli mistika baş verir. Allan Fobi artıq çoxdan sağalmış ayağı ilə maşın sürərkən yolda qəzaya uğramış digər bir maşın görür. O, dərhal maşın sürücüsünə yardım etməyə çalışır və görür ki, bu maşın sürücüsünün də ayağında olan arteriya damarı kəsilib. O, həmin adama kömək edərkən dəhşətə gəlir. Çünki bu insan 5 il bundan qabaq onun həyatını xilas etmiş həmin Alfred Smit adlı şəxs idi.
*** 
II Dünya müharibəsinin son mərhələsində, müttəfiqlərin artıq Normandiyaya ordu çıxardıb artıq gücdən düşmüş Almaniyaya hücum əməliyyatları həyata keçirdiyi bir vaxtda “Deyli Teleqraf” adlı ingilis qəzeti öz növbəti sayında yeni bir krossvordu oxucuların ixtiyarına verir. Bu krossvordda olan sualların cavabı müvafiq olaraq “Neptun”, “Yuta”, “Omaxa” və “Yupiter” adlanırdı. İngilis hökümət orqanı bunu görüb dəhşətə gəlir. Çünki bu adlar Almaniyaya qarşı həyata keçiriləcək hərbi əməliyyatların gizli kod adları idi. Dövlət dərhal bu məsələni araşdırmaq, və bu böyük həyati önəmli əməliyyatların adlarının bu krossvorda necə düşüyünü aydınlaşdırmaq üçün qəzetlə əlaqə saxlayaraq krossvordun müəllifini tapır. Məlum olur ki, bu krossvordun müəllifi hərblə və dövlətlə elə də əlaqəsi olmayan, qoca bir məktəb müəllimidir. Dövlət həqiqətəndə hər şeyi araşdırır və son nəticədə 100% əmin olur ki, bu qocaya bu sirrli məlumatlar heç yerdən çatmayıb. Sadəcə olaraq bu qoca müəllim krossvordu hazırlayarkən bu sözlərdən istifadə edib. Maraqlı fakt bundan ibarət idi ki, belə 100% -lik təsadüf axı necə baş verə bilər? Amma araşdırma sübut edir ki, bu əslində də sadəcə bri təsadüfdür. Qoca bu krossvoru tərtib edərkən heç kimdən tapşırıq almayıb və heç kimə məlumat ötürməyib.
*** 
Ufoloqların dəhşəti ölüm təsadüfləri hamını şoka salır. Bildiyiniz kimi ufoloqlar, yadplanetli məxluqları və uçan boşqabları araşdıran alimlədilər. Bu alimlərin qorxulu ölüm tarixi bizə yadplanetlilərin mövcud olması ilə bağlı qorxunc siqnal verir. 1964-cü ilin 24 iyununda məşhur ufoloq alim və “Üçan boşqablar səhnəsinin arxasında” adlanan kitabın müəllifi Fren Skalli qəflətən vəfat edir. Bu hadisədən düz 1 il sonra, 1965-ci ilin eyni günündə-24 iyulda məşhuruqu ufoloq və kinoaktyor olan Corc Adamskiy qəflətən vəfat edir. 1 il fasilədən sonra, 1967-ci ildə, eyni gündə-24 iyunda iki məşhur ufoloq alim Riçard Çen və Frenk Edvards qəflətən vəfat edirlər. Bu mistika dolu hadisə bizi dəhşətə gətiri. 1964-24 iyun 1 insan, 1965-24 iyun 1 insan və 1967-24 iyun 2 insan özüdə ufoloq alimlər ölürlər. Sanki yadplanetlilər 1966-cı ilin 24 iyununda heç kimi öldürmədikləri üçün 1967-ci ildə həmin gündə eyni anda 2 ufuloq alimi öldürərək bizdən qisas alırlar.Dəhşətli deyilmi?
*** 
1965-ci ildə Şotlandiya kəndlərinin birində insanlar kinoteatrda “80 Gün Ərzində Dünya Ətrafında” filminə baxırdılar. Kinoda bir epizodda qəhrəmanlar hava şarına minirlər. Bu epizodu izləyəkən kinoteatrın damına sanki nəsə düşür. Qorxuya düşmüş insanlar çölə çıxanda dəhşətə gəlirlər. Kinoteatrın damına eynən kinoda olduğu kimi eyni rəng və quruluşda olan qəzaya uğramış hava şarı düşür. Şarı idarə edən adam isə bu qəzadan sağ çıxa bilmir
*** 
Aya ilk olaraq ayaq basmış insan olan, hamımızın yaxşı tanıdığı Neyl Armstronq aya ilk dəfə ayaq basan kimi “Uğurlar arzulayıram, mister Qorski!” cümləsini işlədir. Bu cümlə aparatların yaddaşında qalır. Sonradan bu cümlənin mənasınə öyrənən bu faktın dəqiqiliyi yoxlayıb həqiqətəndə təəccüblənirlər. Belə ki, Neyl Armstronq uşaq olarkən onun başına maraqlı bir hadisə gəlir. Belə ki, o təsadüfən qonşuları olan cütlüyün davasını eşidir. Orada evin xanımı öz həyat yoldaşına dava edərkən: “Sənin qonşun, Qorski ailəsinin balaca uşağı sabah Aya uçacaq sən isə arvadıvı heç nə ilə xoşbəxt edə bilmirsən.” Sözlərini eşidir. Neylin ailəsində ata və anasının soyadı Qorski olub. Maraqlı fakt bundan ibarətdir ki, bu sözləri məcazi mənada deyən Neylin ailəsinə qonşu olan xanım heç vaxt ağlına gətirə bilməzdi ki, nə vaxtsa bu balaca uşaq böyüyəcək və əsil həyatda, real olaraq Aya uçacaq. Bu bir təsadüfdür yoxsa mistika? Cavab vermək çox çətindi.
*** 
İtaliyada 60-cı illərdə yolda iki avtomobil toqquşur. Bəxti gətirən sürücülərdən heç biri zədələnmir. Onlar bu yaxşı ötüşən hadisənin şərəfinə dost olmağı və gecəni yaxınlıqdaı kafedə, içki içib, sağlıq deməklə keçirməyi düşünürlər. Bir-birlərinin adlarını soruşan bu insanlar bir anlıq dəhşətə gəlirlər. Çünki bu insanların hər ikisin adı və soyadı eyni idi. Djakomo Feliçe- bu ad italyan dilində tərcümədə “bəxti gətirən” mənasını verir.
*** 
Məşhur italyan aktyor Merçello
Masrtroyanni bir gün dostları ilə məclisə olarakən piano arxasına keçib qəribə sözləri olan bir musiqini oxumağa başlayır. Bu musiqidə o “Mənim çox xoşbəxt olduğum ev yandı” adlı cümlədən istifadə edir. Elə bu vaxtı ona təcili xəbər çatır ki, onun malikanəsində yanğın baş verib.
*** 
Avstraliyalı doğum evində işləyən soyadı Trillet (hərfi olaraq tərcüməsi “üçlük” deməkdir) olan qadının həyatında 3 rəqəmi böyük rol oynayıb. O, 3 mart günü anadan olub, 3 nömrəli evin 3-cü mərtəbəsində yaşayıb, 3 dəfə evli olub, 3 dəfə övlad dünyaya gətirib, və həkim karyerası ərzində 3 dəfə üçüz (eyni gündə bir ananın 3 uşaq dünyaya gətiməsi) doğumunda həkim olaraq iştirak edib.


*** 
1966-cı ildə, ABŞ-ın Salem adlı kiçik şəhərində Roccer Lozer adlı 4 yaşlı uşaq az qala dənizə batacaqdı. Yalnız bu uşağı ölümdən Elis Bleys adlı qadın xilas edir. 1974-cü ildə isə maraqlı hadisə baş verir. 12 yaşlı Roccer həmin dənizdə batan bir başqa insanı xilas edir. Sonradan məlum olur ki, Roccerin xilas etdiyi bu insan, Rocceri xilas edin Elis Bleys adlı qadının həyat yoldaşıdır.
*** 
Bu maraqlı hadisələr həqiqətəndə bizi düşündürməyə vadar edir. Nəyə görə mistika və tarix, həmişə sıx bağlı olurlar və nəyə görə bizim ağlımıza ilk gələn fikir təsadüf amili olur?

Sizlər üçün maraqlı məlumatlar


1.Gün ərzində bir qutu siqaret çəkən şəxs həyatinin hər ilindən bir neçə saniyə məhv edir.
2.Napaleonun əsgərlərinin generala 'SƏN' deyə müraciət etmək hüquqlari var idi.
3.Birinci minillikdə 365 min 250 gün,ikinci minillikdə 365 min 237 gün olub.üçüncü minillikdə isə 365 min 242 gün olacaqdir.
4.Dünyadaki canlilardan düzxətt çəkə bilən yeganə məxluq insandir.
5.Yaponiyaya atilan ilk atom bombasi 'Enola Gay',ikinci isə 'Bocks Car' adlanan təyyarələrdə yerləşmişdir.
6.Şampan şüşəsi tixacinin uçuş sürəti saniyədə 14,uçuş məsafəsi isə 12m-dir.
7.İlk reklam 1477-ci ildə İngiltərədə istehsal olunub.Bu,dua kitabinin reklami idi.
8.Tarixdə ən qisa müharibə 1896-ci il avqustun 27də Böyük Britaniya ilə Zanzibar arasinda baş vermişdir.Bu müharibə 38 dəqiqə davam etmişdir.
9.Gülüş zamani insanin 17 əzələsi 'işləyir'.
10.İnsanin həyati boyu başinda çixan tükləri ölçsək,725km edəcək.
11.Cek-Petroşitel xıx əsrin ən taninmiş qatilidir.O,öz cinayətlərini yalniz və yalniz bazar günləri həyata keçirib.
12.Dahi fizik Albert Eynşteyn öləndə,son sözlərini özü ilə 'o dünyaya'aparmişdir.çünki ölən zaman onun yaninda olan tibb bacisi alman dilini bilmirdi.
13.'Yüzillik müharibə' (1337-1453) fasilələrlə 116 il davam etmişdir.
14.İnsan orqanizmində leykositlər 2-4,eritrositlər isə 3-4 ay yaşayir.
15.Fransizlar barmaqlari pus,indeks,macor,anyuler,orikyuler deyə adlandirilir.
16.# - işarəsi adətən 'çərçivə','nömrə nişanəsi' və ya 'funt' işarəsi sayilir.Əslində isə işarənin rəsmi adi oktotorpdur.
17.Alimlərin fikrincə insan məktəbi bitirdikdən 22 il sonra sinif yoldaşlarinin demək olar hamisinin adini və simasini yaddan çixarir.
18.Roma ordusunda hər çadirda 10 əsgər qalirdi.Hər çadirin öz başçisi seçilir və 'dekan' adlanirdi.
19.Taylandin milli himni 1902-ci ildə rus bəstəkari Pyotr Şurovski tərəfindən yazilib.
20.İnsan orqanizminə 4 mineral:apatit,araqonit,kalsium və krisbalit daxildir.
21.İnsan orqanizmində yaşayan bakteriyalar 2 kq təşkil edir.
22.Gi de Mopassan,Aleksandr Düma,Şarl Quna 'Parisdə Eyfel qülləsinin ucaldilmasina qarşi' protest imzalamişdilar.
23.Bütün ölkənin əsgərləri sag əllə salam verir.
24.İnsan beynində 1 saniyədə 100 000 kimyəvi reaksiya baş verir.
25.Uşaqlar diz qapaqsiz dogulur,qapaqlar 2-6 yaşda yaranir.
26.Həyati boyu insanin hər barmagi 25 milyon dəfə əyilir.
27.Bir ildə 21 milyon 557 min 600 saniyə var.
28.İlk cografi atlas e.ə.150-ci ildə alim Ptolomey tərəfindən yaradilib,1477-ci ildə Boloniya şəhərində çap edilib.
29.Tüdorun hakimiyyəti dövründə İngiltərədə six baglanmiş korset və biləkdə çoxlu qolbaqlar bakirəlik əlaməti hesab olunurdu.
30.İnsan bədənindəki əsəb impulslari saniyədə 90m sürətlə dəyişir.
31.Agciyərin üzəri 100 kvadrat metrdir.Onun üst qatinin sahəsi tennis kortunun sahəsinə bərabərdir.
32.Dünya əhalisinin qidasinin 70%dən çoxu 12 çeşiddə bitki və 5 növ heyvandan ibarətdir.
33.Stalinin 70 illiyinə bagişlanmiş hədiyyələrin siyahisi elə uzundur ki,onu qəzetlər 1949-cu ilin dekabrindan 1953-cü ilin martinadək dərc etməli olmuşdular.
34.İnsan beyni gündə dünyadaki bütün telefonlardan daha çox elektrik impuls edir.
35.Maksimal sayda krossvordu Adrian Bell hazirlayib.1930-cu ilin yanvarindan 1980-ci ilə qədər o,'Tayms' qəzetinə 4520 krossvord yollayib.
36.İngiltərədə çap olunan ilk kitab şahmata həsr olunmuşdur.
37.Kitab oxuyarkən hər saniyədə 70 hüceyrə ölür.
38.İnsanin gün ərzində orta gücü 100 vatt,ürəyinin gücü isə 10 vattdir.
39.Açiq gözlə asqirmaq qeyri-mümkündür.
40.Məşhur Volterin meyidi xıx əsrin əvvəllərində qəbirdən ogurlanib,bu barədə yalniz 1864-cü ildə xəbər tutulub.
41.İnsan agzinda 40 000 bakteriya var.
42.Qadinlar kişilərdən 2 dəfə artiq göz qirpir.
43.İnsanlarin 70%-i çoxlugun fikrindən asilidir.Yalniz 30% insan öz fikri ilə hərəkət edir.

Wednesday, December 27, 2017

“Twitter” haqqında 10 maraqlı fakt


1. "Twitter"in həmtəsisçisi Cek Dorsi xidməti ilk əvvəl "Twitch" adlandırmaq istəyirdi, lakin sonra onu daha ahəngdar "Twitter" ilə əvəz edib. Layihənin kod adı isə "twttr" sözü olub.

2. "Twitter"in loqosunu xidmətin həmtəsisçisi, qrafik dizayner Biz Stoun fikirləşib.


3. "Twitter"in baş direktoru Dik Kostolo əvvəllər peşəkar komik aktyor idi.4. Mesajların qruplaşdırılması üçün populyar alət olan heşteq "Twitter" xidmətinin istifadəyə verilməsindən 1 il sonra  təqdim edilmiş və o, istifadəçilərdən biri tərəfindən təklif edilmişdi.

5 .Xidmətin mövcudluğu ərzində ilk "Qızıl tvit" (Golden Tweet Award) mükafatını 2010-cu ildə amerikalı teleaparıcı Stefan Kolbert alıb.6. "Twitter"də dərc edilmiş istinadlar üzrə maksimal klik sayı əldə etmək üçün ən yaxşı vaxt Nyu-York vaxtı üzrə saat 13:00-dan 15:00-dək olan müddət sayılır.7. Aktyor Çarli Şinin mikrobloqu 1 sutkadan az bir müddətdə  milyon izləyici toplamaqla rekord qırıb.8. "Twitter"də mesajların 3/4-ü təxminən 5 faiz istifadəçi dərc edilir və xidmətdəki hər beşinci hesab sahibi heç vaxt mesaj dərc etməyib.9. "Facebook" sosial şəbəkəsinin rəsmi hesabı 3,6 milyon  izləyici ilə brend mikrobloqları arasında beşincidir.10. ABŞ Konqresinin kitabxanası "Twitter" xidmətinin  istifadəçiləri tərəfindən dərc edilmiş bütün mesajları arxivləşdirir.


Artıq çəkinin üstünlükləri – ARAŞDIRMA


Artıq çəkili insanlar arıq insanlardan fərqli olaraq özlərini daha xoşbəxt hiss edirlər. Bu qənaətə Bristol Universitetinin alimləri 37 yaşdan 73 yaşa qədər olan 500 mindən çox britaniyalının məlumatlarını təhlil edərək gəlib.
Oxu.Az-ın The Independent nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, mütəxəssislər bədən kütləsinin yüksək indeksinə malik şəxslərin daha sakit olduğunu qeyd edib.
Tədqiqatçıların fikrincə, daim pəhriz saxlayan insanlar, mənfi emosiyaların öhdəsindən daha pis gəlir.
Eyni zamanda alimlər bildirir ki, artıq çəkili insanlarda ürək problemlərinə daha çox rast gəlinir.

İlk avtomobil nömrəsi kimin olub?

İlk avtomobil nömrəsi kimin olub?

Avtomobil barədə ilk fikir XV əsrdə yaşamış Leonardo da Vinçi və XVII yüzilliyin dahisi İsaak Nyuton tərəfindən irəli sürülüb.
İki böyük alimin bu sahədə davamçısı sayılan fransız Nikolas Cozef 1769-cu ildə buxarla işləyən ilk avtomobil icad edib. Bu icaddan bəhrələnən Amadey Bolle 1875-ci ildə həmin sistemlə işləyən avtomobillə Parislə Le-Manş arasındakı məsafəni 18 saata qət edib. Bu, texnika aləmində böyük sensasiya olmaqla bütün dünya alimlərinin diqqətini avtomobil sənayesinə yönəldir. O vaxtdan avtomobillər dünyanın aparıcı qüvvələrinin diqqət mərkəzinə çevrilir və gündən-günə təkmilləşdirilir. Bəs görəsən avtomobilə ilk nömrə qeyd edən kimdir?
Dünyada avtomobilə ilk nömrə qeyd edən almaniyalı kommersant Rudolf Hersog idi. Onun avtomobilində İA1 nömrə nişanı qeyd olunmuşdu. İA onun həyat yoldaşının adı və soyadının baş hərfləri idi - İohanna Anker. 1 rəqəmi ilə də Rudolf Hersoq onu demək istəyirmiş ki, xanımı onun həyatında ilk və təkdir.

2018-ci ildə bu telefonlarda whatsapp olmayacaq - TAM SİYAHI

2018-ci ildə bu telefonlarda whatsapp olmayacaq - TAM SİYAHI

Ən geniş yayılmış mesajlaşma tətbiqlərindən olan whatsapp rəsmi səhifəsində 2018-ci ildən başlayaraq bir sıra smartfonlarda istifadə edilə bilməyəcəyini açıqlayıb.
Cari ilin 31 dekabr tarixindən sonra aşağıda sadalanan mobil telefon modelləri və sistemlərində vatsap tətbiqi aktivləşməyəcək. Bundan başqa, 2018-ci ildən etibarən şəbəkəyə 56 ədəd yeni "smaylik" əlavə ediləcək. İlkin məlumatlara görə, yeni "smayliklər"in gif formatında hazırlanacağı planlaşdırılır.

Whatsapp-dan istifadənin mümkün olmayacağı telefonların tam siyahısı:
"iPhone" 3GS/iOS 6
"iOS 7.0"
"Windows Phone" 7
"Android 2.0"
"Android 2.1"
"Android 2.2"
"BlackBerry OS"
"BlackBerry 10"
"BlackBerry OS"
"Nokia Symbian 40"
"Nokia Symbian 60"
Əziz dostlar! Məni "Twitter"də izləmək üçün:- zeynl7
Yeni xəbərlərdən İLK Sən xəbərdar ol!

Xoş gördük!

Bloqumuzu e-maillə izləyənlər HƏDİYYƏ qazanır!

Siz də bloqumuzun e-mailinə üzv olun, QAZANIN!

×